Weryfikacja Oceny Cyklu życia (LCA) zgodnie z ISO 14040 i 14044

Zapytaj o weryfikację śladu węglowego swojej organizacji .

Rodzaje EPD

Oferta na Weryfikację Oceny Cyklu Życia (LCA)

Wprowadzenie

Ocena Cyklu Życia (LCA) to kompleksowa metoda analizy wpływu produktu lub usługi na środowisko w całym cyklu jego życia, od pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po końcowe zagospodarowanie. Weryfikacja LCA przez niezależną stronę trzecią zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników, zwiększając zaufanie interesariuszy.

Zakres Weryfikacji

Nasza oferta weryfikacji LCA obejmuje:

 • Przegląd zgodności metodyki LCA z wymaganiami norm ISO 14040 i ISO 14044
 • Weryfikację kompletności i poprawności danych wejściowych
 • Ocenę prawidłowości modelowania cyklu życia i alokacji zużycia zasobów oraz emisji
 • Sprawdzenie poprawności obliczeń i interpretacji wyników
 • Weryfikację raportu LCA i jego zgodności z wytycznymi

Korzyści z Weryfikacji LCA

 • Wiarygodność: Niezależna weryfikacja potwierdza rzetelność i dokładność przeprowadzonej oceny cyklu życia.
 • Zgodność z Normami: Zapewnienie zgodności LCA z uznanymi międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 14040 i ISO 14044.
 • Doskonalenie Produktu: Zidentyfikowanie obszarów do poprawy efektywności środowiskowej produktu lub usługi.
 • Przewaga Konkurencyjna: Zweryfikowane wyniki LCA mogą być wykorzystane w komunikacji z klientami i interesariuszami, podkreślając zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

Proces Weryfikacji

 1. Planowanie: Ustalenie zakresu weryfikacji, kryteriów i poziomu istotności.
 2. Przegląd Dokumentacji: Analiza raportu LCA i dokumentacji towarzyszącej.
 3. Weryfikacja Danych: Sprawdzenie poprawności, kompletności i reprezentatywności danych wejściowych.
 4. Ocena Metodyki: Weryfikacja zgodności zastosowanej metodyki z wymaganiami ISO 14040 i ISO 14044.
 5. Raportowanie: Przygotowanie raportu z weryfikacji, wskazującego obszary zgodności i potencjalne niezgodności oraz oświadczenia weryfikacyjnego.

Zespół Weryfikacyjny

Nasz zespół weryfikacyjny składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie LCA, posiadających wiedzę i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej weryfikacji. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, terminowość realizacji oraz pełne wsparcie na każdym etapie procesu.

Wycena

Koszt weryfikacji LCA zależy od zakresu i złożoności oceny cyklu życia, ilości i jakości danych oraz oczekiwanego czasu realizacji. W celu przygotowania szczegółowej wyceny, prosimy o kontakt z naszym zespołem i przedstawienie specyfikacji projektu.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące weryfikacji LCA. Nasz zespół ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju jest gotowy służyć pomocą i wsparciem w dążeniu do osiągnięcia Państwa celów środowiskowych.

Zapytaj o ocenę lub opracowanie PEF

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,