Certyfikat EPD

Niezależne potwierdzenie weryfikacji Deklaracji Środowiskowej EPD 

Weryfikacji EPD

Weryfikacja Environmental Product Declaration (EPD) to proces, który umożliwia firmom transparentne komunikowanie wpływu ich produktów na środowisko. Oto 5 kluczowych kroków tego procesu:

1. Zgłoszenie
Proces rozpoczyna się od zgłoszenia produktu do Operatora Programu EPD Polska. Na tym etapie dostarcza się wstępne informacje i dokumentację, które pozwalają ustalić zakres i wymogi dotyczące dalszej oceny. Jest to kluczowy krok, który definiuje ramy dla całego procesu certyfikacji.

2. Analiza LCA
W tej fazie przeprowadza się szczegółową analizę cyklu życia (LCA) produktu. Zbiera się dane na temat wpływu produktu na środowisko na każdym etapie jego życia, od pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po ostateczną utylizację. Analiza ta pozwala zidentyfikować kluczowe obszary, w których produkt ma największy wpływ na środowisko i które mogą być potencjalnie poprawione.

3. Opracowanie raportów
Na podstawie zebranych danych z analizy LCA, tworzony jest szczegółowy raport opisujące wpływ produktu na środowisko. Ten raport stanowi podstawę opracowania deklaracji środowiskowej produktu (EPD). EPD to zwięzłe podsumowanie wyników analizy LCA, przedstawione w przystępnej formie dla konsumentów i innych interesariuszy.

4. Weryfikacja i walidacja
Aby zapewnić wiarygodność i zgodność ze standardami, raporty LCA i EPD są poddawane weryfikacji przez niezależnego audytora. Weryfikator sprawdza poprawność danych, metodologii i obliczeń. Po pozytywnej weryfikacji, Operator Programu EPD Polska zatwierdza dokumenty, co jest potwierdzeniem ich rzetelności i zgodności z wymaganiami programu.

5. Rejestracja i publikacja
Po zatwierdzeniu, EPD jest formalnie rejestrowana przez Operatora Programu. Ten krok nadaje deklaracji oficjalny status i umożliwia jej publikację. Opublikowana EPD staje się dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, umożliwiając szerokie rozpowszechnienie informacji o środowiskowym profilu produktu.

Certyfikacja EPD

Certyfikacja to potwierdzenie weryfikacji deklaracji EPD promującej zrównoważony rozwój, dostarczając wiarygodnych danych o wpływie produktów na środowisko.

Zapytaj o niezależną ocenę EPD

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,