Opracowanie EPD

Główne elementy deklaracji środowiskowej 

Deklaracja EPD

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to kluczowy dokument, który dostarcza informacje o wpływie produktu na środowisko i jego cykl życia. Jest niezależnie weryfikowany i zarejestrowany, dzięki czemu stanowi wiarygodne źródło informacji. Producent, poprzez udostępnianie tych informacji konsumentom, może pomóc im w podejmowaniu informowanych decyzji zakupowych.

Ponadto, poprzez zrozumienie wpływu swojego produktu na środowisko, producenci mogą wprowadzać zmiany mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i minimalizowania wpływu na planetę. EPD to potężne narzędzie dla tych, którzy dbają o środowisko i chcą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

Proces przygotowania EPD

1 Cel i zakres

Określenie celu i zakresu deklaracji

4. opracowanie LCA

Analiza i przeprowadzenie oceny cyklu życia wyrobu

3. Opracowanie deklaracji

Opracowanie wstępnej deklaracji środowiskowej wyrobu EPD

2. weryfikacja

Weryfikacja przez niezależną stronę i publikacja w EPD Polska

Kroki w procesie opracowania EPD:

  1. Definicja celu i zakresu: Określenie celu deklaracji, zakresu analizy cyklu życia (LCA) oraz wybór odpowiednich wskaźników środowiskowych.

  2. Przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA): Zbieranie danych dotyczących wszystkich etapów cyklu życia produktu, od surowców po utylizację.

  3. Opracowanie wstępnej deklaracji: Na podstawie wyników LCA tworzy się wstępną deklarację EPD.

  4. Weryfikacja przez trzecią stronę: Niezależni weryfikatorzy oceniają deklaracji w celu zapewnienia jej wiarygodności.

  5. Rejestracja i publikacja: Po zweryfikowaniu deklaracja jest rejestrowana i publikowana na stronie EPD Polska.

  6. Aktualizacja: Deklaracje EPD powinny być regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać najnowsze dane i praktyki.

Czy warto skorzystać z eksperta EPD?"

Opracowywanie Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko głębokiej wiedzy z zakresu wpływu produktów na środowisko, ale także umiejętności korzystania z zaawansowanego oprogramowania do analizy cyklu życia (LCA). Skorzystanie ze specjalistów zapewnia nie tylko dokładność i wiarygodność danych, ale także pewność, że cały proces jest zgodny z międzynarodowymi standardami i aktualnymi wytycznymi.

Zapytaj o eksperta EPD

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,