Zasady Kategoryzacji Wyrobów PCR (Product Category Rules)

Wymagania dla oceny wpływu wyrobów na środowisko

PCR i c-PCR podstawa opracowania (EPD)

W Multicert rozumiemy unikalność każdego produktu i jego środowiskowy wpływ. Dlatego specjalizujemy się w tworzeniu Deklaracji Środowiskowych Wyrobów (EPD) na podstawie  Uzupełniających  Zasad Kategoryzacji Wyrobów (c-PCR), które są dostosowane do konkretnych wyrobów i ich unikalnych właściwości. Oto dlaczego to podejście ma kluczowe znaczenie:

  • Dokładność:  Uzupełniające Zasady Kategoryzacji Wyrobów ( c-PCR) umożliwiają dokładniejszą analizę środowiskową, co jest niezbędne dla rzetelnej oceny wpływu wyrobu na środowisko.
  • Zgodność z Normami: Przestrzeganie specyficznych PCR pozwala na precyzyjne dostosowanie do wymogów norm i regulacji branżowych, co zapewnia wyższy poziom zgodności i wiarygodności dokumentacji.
  • Transparentność: Dzięki przygotowaniu Środowiskowych Deklaracji Wyrobów (EPD) na podstawie normatywnych PCR, nasi klienci mogą prezentować transparentne informacje o środowiskowym profilu swoich produktów, co wzmacnia zaufanie i odpowiedzialność wobec ich klientów oraz interesariuszy.

Ogólne Wymagania PCR vs uzupełniające -cPCR

Ogólne Wymagania PCR . Ogólne wymagania dotyczą szerokiej gamy wyrobów w określonej kategorii. Te ogólne zasady zapewniają uniwersalne wytyczne do oceny wpływu środowiskowego, ale mogą nie uwzględniać specyficznych cech wyrobów lub grupy wyrobów. Dla wyrobów budowlanych ogólne wymagania określa norm EN 15804 

Uzułpełniające  c-PCR ( complementary)  uzupełniające dla produktu PCR to szczegółowe wytyczne dostosowane do konkretnego wyrobu lub grupy wyrobów. Te zasady pozwalają na dokładniejszą i bardziej reprezentatywną ocenę wpływu środowiskowego, uwzględniając specyficzne cechy, procesy produkcyjne i metody użytkowania produktu.

Lista wyrobów

W Multicert, jako operator programu EPD, naszą główną misją jest tworzenie precyzyjnych i aktualnych Deklaracji Środowiskowych Produktów (EPD). Nasze działania koncentrują się na trzech kluczowych obszarach:

Wyroby objęte cPCR. W Pierwszej kolejności skupiamy się na wyrobach budowlanych, które są już objęte normami 

EN 16783:2017 – Produkty izolacyjne
EN 16757:2017 – Beton i elementy betonowe
EN 16908:2017 – Cement i wapno budowlane
EN 17213:2018 – Okna i drzwi
EN 16485:2014 – Drewno lite i klejone
EN 16578:2016 – Ceramiczne wyroby sanitarne
EN 16810:2017 – Elastyczne, tekstylne i laminowane pokrycia podłogowe
EN 17074:2020 – Szkło w budownictwie
EN 17160:2019 – Płytki ceramiczne
CEN/TR 16928:2016 – Wdrażanie aspektów środowiskowych w normach produktowych i systemowych w dziedzinie inżynierii ściekowej

Wyroby, dla których cPCR mają być opublikowane pod koniec 2024 . 

c-PCR Ściany osłonowe
c-PCR Systemy rurowe z wytwarzanej gliny
c-PCR Filtry powietrza do wentylacji w budynkach
c-PCR Produkty z cementu włóknistego
c-PCR Kruszywa
c-PCR Wyroby murarskie
c-PCR Systemy rurowe z tworzyw sztucznych (wewnętrzne i zakopane)

Wyroby Bez  c-PCR Przygotowanie EPD dla wyrobów nieposiadających specyficznych PCR jest najbardziej czasochłonne i i tym samym kosztowne. 

Dzięki tej hierarchicznej strategii, nasze EPD  zawsze zgodne z najnowszymi standardami, zapewniając naszym klientom pewność i wiarygodność w ich zrównoważonych inicjatywach budowlanych.

Dlaczego warto

Jeśli szukasz partnera, który pomoże Ci w przygotowaniu precyzyjnych i zgodnych z normami Deklaracji Środowiskowych, skontaktuj się z nami. W Multicert łączymy doświadczenie z zaawansowaną wiedzą techniczną, aby dostarczyć naszym klientom deklaracje, które są nie tylko zgodne z normami, ale także stanowią wartość dodaną dla ich produktów i marek.

Zapytaj o EPD swoją Deklarację Środowiskową Wyrobu

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,