Zasady Kategoryzacji Wyrobów PCR (Product Category Rules)

Wymagania dla oceny wpływu wyrobów na środowisko

PCR i c-PCR podstawa opracowania (EPD)

W Multicert rozumiemy unikalność każdego produktu i jego środowiskowy wpływ. Dlatego specjalizujemy się w tworzeniu Deklaracji Środowiskowych Wyrobów (EPD) na podstawie  Uzupełniających  Zasad Kategoryzacji Wyrobów (c-PCR), które są dostosowane do konkretnych wyrobów i ich unikalnych właściwości. Oto dlaczego to podejście ma kluczowe znaczenie:

  • Dokładność:  Uzupełniające Zasady Kategoryzacji Wyrobów ( c-PCR) umożliwiają dokładniejszą analizę środowiskową, co jest niezbędne dla rzetelnej oceny wpływu wyrobu na środowisko.
  • Zgodność z Normami: Przestrzeganie specyficznych PCR pozwala na precyzyjne dostosowanie do wymogów norm i regulacji branżowych, co zapewnia wyższy poziom zgodności i wiarygodności dokumentacji.
  • Transparentność: Dzięki przygotowaniu Środowiskowych Deklaracji Wyrobów (EPD) na podstawie normatywnych PCR, nasi klienci mogą prezentować transparentne informacje o środowiskowym profilu swoich produktów, co wzmacnia zaufanie i odpowiedzialność wobec ich klientów oraz interesariuszy.

Ogólne Wymagania PCR vs uzupełniające -cPCR

Ogólne Wymagania PCR Ogólne wymagania dotyczą szerokiej gamy wyrobów w określonej kategorii. Te ogólne zasady zapewniają uniwersalne wytyczne do oceny wpływu środowiskowego, ale mogą nie uwzględniać specyficznych cech wyrobów lub grupy wyrobów.

Uzułpełniające  c-PCR ( complementary)   uzupełniające dla produktu PCR to szczegółowe wytyczne dostosowane do konkretnego wyrobu lub grupy wyrobów. Te zasady pozwalają na dokładniejszą i bardziej reprezentatywną ocenę wpływu środowiskowego, uwzględniając specyficzne cechy, procesy produkcyjne i metody użytkowania produktu.

Lista wyrobów

W Multicert, jako operator programu EPD, naszą główną misją jest tworzenie precyzyjnych i aktualnych Deklaracji Środowiskowych Produktów (EPD). Nasze działania koncentrują się na trzech kluczowych obszarach:

Wyroby objęte cPCR. W Pierwszej kolejności skupiamy się na wyrobach budowlanych, które są już objęte normami 

EN 16783:2017 – Produkty izolacyjne
EN 16757:2017 – Beton i elementy betonowe
EN 16908:2017 – Cement i wapno budowlane
EN 17213:2018 – Okna i drzwi
EN 16485:2014 – Drewno lite i klejone
EN 16578:2016 – Ceramiczne wyroby sanitarne
EN 16810:2017 – Elastyczne, tekstylne i laminowane pokrycia podłogowe
EN 17074:2020 – Szkło w budownictwie
EN 17160:2019 – Płytki ceramiczne
CEN/TR 16928:2016 – Wdrażanie aspektów środowiskowych w normach produktowych i systemowych w dziedzinie inżynierii ściekowej

Wyroby, dla których cPCR mają być opublikowane pod koniec 2024 . 

c-PCR Ściany osłonowe
c-PCR Systemy rurowe z wytwarzanej gliny
c-PCR Filtry powietrza do wentylacji w budynkach
c-PCR Produkty z cementu włóknistego
c-PCR Kruszywa
c-PCR Wyroby murarskie
c-PCR Systemy rurowe z tworzyw sztucznych (wewnętrzne i zakopane)

Wyroby Bez  c-PCR Przygotowanie EPD dla wyrobów nieposiadających specyficznych PCR jest najbardziej czasochłonne i i tym samym kosztowne. 

Dzięki tej hierarchicznej strategii, nasze EPD  zawsze zgodne z najnowszymi standardami, zapewniając naszym klientom pewność i wiarygodność w ich zrównoważonych inicjatywach budowlanych.

Dlaczego warto

Jeśli szukasz partnera, który pomoże Ci w przygotowaniu precyzyjnych i zgodnych z normami Deklaracji Środowiskowych, skontaktuj się z nami. W Multicert łączymy doświadczenie z zaawansowaną wiedzą techniczną, aby dostarczyć naszym klientom deklaracje, które są nie tylko zgodne z normami, ale także stanowią wartość dodaną dla ich produktów i marek.

Zapytaj o EPD swoją Deklarację Środowiskową Wyrobu

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,