Ocena Cyklu Życia Wyrobu (LCA)

Ocen wpływu wyrobu na środowisko 

Co to jest LCA?

Analiza Cyklu Życia (LCA – Life Cycle Assessment) to metoda oceny wpływów wyrobu na środowisko od momentu pozyskania surowców, przez produkcję i użytkowanie, aż po koniec jego życia, czyli utylizację lub recykling. Jest to narzędzie używane w zarządzaniu środowiskowym, które umożliwia identyfikację i kwantyfikację wpływów na różne aspekty środowiska, takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie wody, zużycie energii i inne.

Zgodność z ISO 14040 i ISO 14044
Standardy ISO 14040 i ISO 14044 są międzynarodowymi normami, które określają zasady i ramy dla przeprowadzania i raportowania LCA. Oto ich główne elementy:

ISO 14040: Skupia się na zasadach i strukturze LCA. Określa, jak zdefiniować cel i zakres analizy, jak przeprowadzić inwentaryzację przepływów (LCI – Life Cycle Inventory) i jak interpretować wyniki.

ISO 14044: Jest to rozwinięcie ISO 14040 i zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące metodologii, w tym oceny wpływu na środowisko (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) i interpretacji danych. Standard ten również zaleca procedury weryfikacji LCA.

Kluczowe etapy LCA zgodne z ISO

1 Definicja celu

Określenie celu i zakresu analizy LCA

2. Inwentaryzacja

Zabieranie danych zużycia energii, materiałów i emisji

3. Ocena wpływu

Analiza różnych kategorii wpływu i ustalenie wskaźników wpływu

4. Interpretacja

Analiza wyników i opracowanie raportu LCA

Definicja Celu i Zakresu:

  • Określenie celów i zakresu analizy
  • Wybór funkcjonalnej jednostki i systemu odniesienia

Inwentaryzacja Przepływów (LCI - Life Cycle Inventory):

  • Zbieranie danych dotyczących zużycia energii, materiałów i emisji
  • Ustalenie granic systemu i alokacji

Ocena Wpływu na Środowisko (LCIA - Life Cycle Impact Assessment):

  • Analiza różnych kategorii wpływu, takich jak zmiana klimatu, zużycie wody, itp.
  • Ustalenie wskaźników wpływu środowiskowego

Interpretacja i Raportowanie

  • Analiza wyników i identyfikacja możliwości poprawy
  • Przygotowanie raportu LCA zgodnie z międzynarodowymi standardami

Ważność LCA

LCA jest kluczowym elementem w procesie tworzenia Deklaracji Środowiskowej Wyrobu (EPD - Environmental Product Declaration), co jest szczególnie ważne dla organizacji dążących do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływ na środowisko.

Zapytaj o niezależną ocenę LCA

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut, 

Kontakt


Skontaktuj się z nami, używając poniższych informacji kontaktowych

Multicert Sp. z o.o.

Właścicielem znaku EPDP  i Programu EPD Polska jest  Multicert Sp. z o.o.  www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

Mydlarska 47
Warszawa 04-690​
E;mail : biuro@multicert.com.pl
Tel:(+48)508 354 190​
Tel (+48)22 300 00 18

Godziny Pracy

PN-Pt od 8.00 do 17.00
Sobota od 9. 00 do 16.00​
Na zapytania wysłanie drogą mailową odpowiadamy w ciągu 24 godzin

EPD Polska 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Chroni własność intelektualną i zabrania nieautoryzowanego wykorzystania.