Rodzaje EPD

Dedykowane deklaracje środowiskowe 

Epd dla pojedyńczego wyrobu

EPD-Deklaracja dla pojedyńczego wyrobu

Deklaracja dla pojedynczego/specyficznego produktu  jest najczęściej stosowanym typem wśród różnych rodzajów EPD. Jej popularność wynika z bezpośredniego zastosowania do konkretnych produktów i możliwości precyzyjnego określenia wpływu środowiskowego tych produktów na przestrzeni całego cyklu życia. Uwzględnia wszystkie kluczowe etapy, takie jak produkcja, dystrybucja, użytkowanie i recykling, dostarczając kompleksowego obrazu śladu środowiskowego produktu.

Cel

Umożliwienie szczegółowego zrozumienia wpływu konkretnego produktu na środowisko, wspieranie decyzji zakupowych oraz optymalizacja procesów produkcyjnych.

 
 

 

 

 • Producenci: Firmy posiadające szerokie portfolio podobnych produktów, które chcą ujednolicić raportowanie środowiskowe.
 • Konsumenci: Osoby szukające ogólnych informacji o wpływie środowiskowym kategorii produktów.
 • Organizacje Branżowe: Instytucje chcące promować zrównoważony rozwój w obrębie określonej branży.
 • Zarządzający Zakupami: Profesjonaliści odpowiedzialni za wybór zrównoważonych produktów i usług dla swoich organizacji.
 •  
 • Wysoka precyzja i szczegółowość danych.
 • Promowanie transparentności i zrównoważonego rozwoju.
 • Wsparcie dla świadomych wyborów konsumentów.
 • Wysoki koszt i czasochłonność przygotowania.
 • Może być trudne dla produktów o złożonej strukturze.

EPD-Deklaracja dla grupy wyrobów

Deklaracja EPD (Environmental Product Declaration – Deklaracja Środowiskowa Produktu) dla grup produktowych, znana również jako EPD dla wielu produktów, stanowi zaawansowane narzędzie pozwalające na kompleksową ocenę wpływu środowiskowego serii podobnych produktów pochodzących od jednego producenta. W przeciwieństwie do indywidualnej deklaracji dla pojedynczego produktu, EPD grupowa umożliwia agregację danych środowiskowych dla całej kategorii produktów, co jest szczególnie przydatne w przypadku linii produktów o podobnych właściwościach i procesach produkcyjnych.

Cel

Ułatwienie oceny i porównywania wpływu środowiskowego serii produktów, optymalizacja procesów na szerszą skalę.

 • Producenci: Firmy posiadające szerokie portfolio podobnych produktów, które chcą ujednolicić raportowanie środowiskowe.
 • Konsumenci: Osoby szukające ogólnych informacji o wpływie środowiskowym kategorii produktów.
 • Organizacje Branżowe: Instytucje chcące promować zrównoważony rozwój w obrębie określonej branży.
 • Zarządzający Zakupami: Profesjonaliści odpowiedzialni za wybór zrównoważonych produktów i usług dla swoich organizacji.
 • Uproszczona analiza dla firm z wieloma produktami.
 • Możliwość identyfikacji efektywności środowiskowej na poziomie grupy produktów.
 • Mniejsza szczegółowość danych dla indywidualnych produktów.
 • Możliwość ukrycia wpływu środowiskowego najbardziej szkodliwych produktów.

EPD Branżowe

EPD Branżowe to dokumenty prezentujące uśredniony wpływ środowiskowy produktów reprezentatywnych dla danej branży. Pozwalają na ocenę i porównanie wpływu środowiskowego na poziomie sektorowym, co ułatwia zrozumienie ogólnych trendów środowiskowych i kierunków rozwoju w różnych dziedzinach przemysłu.

Cel

Celem EPD Branżowych jest umożliwienie analizy i porównywania średniego wpływu środowiskowego produktów w ramach określonego sektora. Służą one jako narzędzie do identyfikacji obszarów, w których branże mogą wprowadzić usprawnienia dla zwiększenia zrównoważenia. EPD Branżowe wspierają także rozwój zrównoważonych strategii branżowych, promując innowacje i najlepsze praktyki środowiskowe.

 • Branże i Organizacje Branżowe: Dla szerokiej gamy sektorów przemysłowych zainteresowanych poprawą swojego wpływu na środowisko.
 • Badacze i Akademicy: Specjaliści i instytucje badawcze analizujące trendy środowiskowe i efektywność branżową.
 • Politycy: Decydenci i organy regulacyjne wykorzystujące dane do kształtowania polityki środowiskowej i norm branżowych.
 • Organizacje Ekologiczne: Grupy nacisku i organizacje pozarządowe interesujące się promowaniem zrównoważonego rozwoju.
 • Promowanie Transparentności: Umożliwia branżom prezentację ich postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Wspieranie Innowacji: Motywuje do poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań i technologii.
 • Ułatwienie Benchmarkingu: Pomaga w identyfikacji liderów branżowych i promuje zdrową konkurencję w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
 • Ograniczenia Wartości Diagnostycznej: Uśrednione dane mogą nie odzwierciedlać realnych oddziaływań środowiskowych dla danej branży.
 • Trudności w Porównywaniu: Różnice w metodologiach i zakresie działalności mogą utrudniać bezpośrednie porównania między branżami.
EPD projektowe

EPD Projektowe

EPD Projektowe to narzędzie analityczne przeznaczone do oceny wpływu środowiskowego produktów w fazie projektowania, zanim zostaną one wprowadzone na rynek. Wykorzystuje założenia dotyczące przyszłego użytkowania, produkcji, dystrybucji oraz utylizacji produktu, stosując metodyki oceny cyklu życia (LCA) zgodne z normami ISO 14040 i 14044, aby przewidzieć ich potencjalny ślad ekologiczny.

Cel

Głównym celem EPD Projektowych jest wspieranie tworzenia zrównoważonych produktów poprzez identyfikację potencjalnych obszarów optymalizacji środowiskowej już na etapie projektowania. Narzędzie to umożliwia projektantom i producentom integrację kryteriów środowiskowych w procesie rozwoju nowych produktów, promując innowacyjność i odpowiedzialność ekologiczną.

 • Projektanci Produktów: Specjaliści dążący do włączenia zasad zrównoważonego rozwoju do nowych koncepcji produktowych.
 • Zespoły R&D w Przedsiębiorstwach: Działy badawczo-rozwojowe pracujące nad innowacjami produktowymi.
 • Decydenci w Firmach: Osoby odpowiedzialne za strategię produktową i środowiskową przedsiębiorstw.
 • Wczesna Interwencja: Możliwość zintegrowania rozwiązań proekologicznych na wczesnym etapie rozwoju produktu.
 • Redukcja Kosztów i Ryzyka: Minimalizacja ryzyka środowiskowego i potencjalnych kosztów związanych z późniejszymi modyfikacjami produktu.
 • Wzmocnienie Innowacyjności i Wizerunku: Budowanie wizerunku marki jako lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
 • Wyzwania Metodologiczne: Kompleksowość analizy LCA i potrzeba zaawansowanego modelowania.
 • Niepewność Prognoz: Zmienne mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania i produkcji

Dedykowane EPD

Wybór właściwego rodzaju EPD pozwala firmom na dokładne przedstawienie ich zaangażowania w zrównoważony rozwój, co przyczynia się do budowania zaufania i poprawy reputacji marki. Ponadto, umożliwia efektywniejsze zarządzanie środowiskowe produktów, co może prowadzić do optymalizacji procesów, redukcji kosztów i lepszego dostosowania do wymogów prawnych oraz preferencji rynkowych.

Zapytaj o EPD dla swojego wyrobu

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,