Co to jest EPD

Deklaracja środowiskowa typu III

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu III TYPU

Deklaracja środowiskowa typu III, zwana również Environmental Product Declaration (EPD), to dokument, który dostarcza informacji na temat oddziaływania danego wyrobu na środowisko w jego całym cyklu życia. EPD opiera się na analizie pełnego cyklu istnienia wyrobu budowlanego opracowanej wg metodologii LCA (Life Cycle Assessment) i jest zgodna z normą PN-EN 15804. Deklaracje EPD są ważnym narzędziem Komisji Europejskiej wdrażania zrównoważonego rozwoju i pozwalają klientom na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich, prowadzących do redukcji wpływu budynków na środowisko

Przedsiębiorcy, Konsumenci i Instytucje

Producenci wyrobów budowlanych wykorzystują deklaracje środowiskowe typu III (EPD), aby udowodnić, że dbają o środowisko i zasoby naturalne. Klienci, którzy podejmują decyzje zakupowe, opierają się na informacjach zawartych w deklaracjach EPD, dotyczących wpływu wyrobów na środowisko. Organizacje, które promują zrównoważony rozwój, wykorzystują deklaracje EPD do redukcji wpływu budynków na środowisko. Władze lokalne i centralne monitorują i regulują oddziaływanie budynków na środowisko, a deklaracje EPD są jednym z narzędzi, które pomagają w tym procesie.

Developerzy i projektanci

Certyfikaty budynków, takie jak BREEAM, LEED i DGNB, uwzględniają wpływ budynku na środowisko. Deklaracje środowiskowe typu III (EPD) są wykorzystywane w procesie oceny budynków w ramach tych systemów certyfikacji. Dzięki temu możliwa jest dokładna ocena wpływu produktu na środowisko oraz porównanie go z alternatywnymi rozwiązaniami

Dla kogo przeznaczona jest deklaracja EPD

Dlaczego warto opracować EPD 

Czy warto już myśleć o EPD.

Wczesne myślenie o deklaracji środowiskowej integruje ekologiczne strategie, zmniejszając wpływ na środowisko i zwiększając atrakcyjność produktu. Podnosi to świadomość ekologiczną konsumentów, dając firmie przewagę konkurencyjną przez wykazanie zaangażowania w ochronę środowiska.

Zapytaj o EPD dla swojego wyrobu

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,