EPD dla Betonu i Prefabrykatów Betonowych

Klucz do Zrównoważonej Przyszłości w branży budowlanej 

Znaczenie EPD w produkcji betonu

Beton to powszechnie stosowany materiał budowlany, który ma znaczący wpływ na środowisko. Opracowanie deklaracji środowiskowej produktu (EPD) dla betonu towarowego i prefabrykatów betonowych to istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju branży budowlanej.

EPD to dokument, który przedstawia informacje na temat wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia. Zawiera dane dotyczące zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, zużycia surowców naturalnych i innych aspektów środowiskowych.

Opracowanie EPD dla betonu towarowego i prefabrykatów betonowych wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, ale także dostępu do odpowiedniego oprogramowania i bazy danych o emisyjność stosowanych materiałów/surowców do produkcji. 

Zakres EPD

Przygotowanie Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) dla betonu towarowego lub prefabrykowanych wyrobów budowlanych odbywa się zgodnie z normą PN-EN 16757:2023-04. Proces ten obejmuje kilka kroków:

 1. Zasady Kategorii Produktów dla Oceny Cyklu Życia (LCA):
  • Kategoria produktu: Określenie, że produkt to np. beton towarowy używany w budownictwie.
  • Informacje o etapach cyklu życia: Na przykład, analiza od dostawy surowców (cementu, kruszyw itp), przez produkcję betonu, aż po jego użytkowanie i recykling po zakończeniu życia. Proces potocznie nazywa się (od kołyski po grób)
 2. Zasady obliczeń dla LCA:
  • Jednostka funkcjonalna/Referencyjna długość życia (RSL): Na przykład, jeden metr sześcienny betonu towarowego z określoną trwałością. Często stosuje się długość życia dla betonu 50 lat.
  • Granice systemu: Ustalenie, które etapy produkcji i użytkowania są włączone do analizy, np. transport surowców do wytwórni betonu. 
 3. Analiza Inwentaryzacyjna:
  • Zbieranie danych: Na przykład, ilość nośników energii ( np. prąd, gaz) używanej do produkcji betonu.
  • Procedury obliczeniowe: Jak przelicza się te dane na wpływ środowiskowy, np. emisje CO2.
 4. Ocena Wpływu na Środowisko:
  • Analiza wpływu: Na przykład, jak produkcja betonu przyczynia się do zmiany klimatu czy zużycia zasobów naturalnych.
 5. Zawartość EPD:
  • Ogólne informacje: Kto produkuje beton, gdzie i jak.
  • Wskaźniki środowiskowe z LCA: Na przykład, ile metrów sześciennych wody zużywa się na produkcję jednego metra sześciennego betonu.
  • Scenariusze i dodatkowe informacje techniczne: Jak beton zachowuje się w czasie użytkowania, np. jego wpływ na izolacyjność termiczną budynku.
 6. Raport z Projektu i Weryfikacja:
  • Opracowanie raportu: Zebranie wszystkich danych i analiz w jednym dokumencie.
  • Weryfikacja: Sprawdzenie przez niezależną organizację, czy raport jest zgodny ze standardami i czy prawidłowo przedstawia wpływ produktu na środowisko.

Normy odniesienia

 • EN 15804:2012+A2:2019: Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products.
 • EN 206:2013+A2:2021: Beton — Specyfikacja, właściwości, produkcja i zgodność.
 • EN 16757:2022 (E): Zrównoważone podejście do obiektów budowlanych — Deklaracje środowiskowe wyrobu — Zasady dotyczące kategorii wyrobów w odniesieniu do betonu i elementów betonowych.
 • EN 15978: Sustainability of construction works — Assessment of environmental performance of buildings — Calculation method.
 • CEN/TR 17310:2019: Carbonation and CO2 uptake in concrete.
 • EN ISO 14024:2018: Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures.
 • EN ISO 14025:2010: Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures.
 • EN ISO 14040:2006: Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.
 • ISO 6707-1:2020: Buildings and civil engineering works — Vocabulary — Part 1: General terms.

Podsumowanie

Przygotowanie EPD wymaga więc szczegółowej analizy wszystkich etapów życia produktu, od produkcji po końcowe etapy życia, oraz oceny ich wpływu na środowisko. Wszystkie zebrane informacje są następnie przedstawiane w formie raportu EPD, który podlega weryfikacji przez niezależnych specjalistów lub instytucje.

Zapytaj o udział w szkoleniu

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut, 

Kontakt


Skontaktuj się z nami, używając poniższych informacji kontaktowych

Multicert Sp. z o.o.

Właścicielem znaku EPDP  i Programu EPD Polska jest  Multicert Sp. z o.o.  www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

Mydlarska 47
Warszawa 04-690​
E;mail : biuro@multicert.com.pl
Tel:(+48)508 354 190​
Tel (+48)22 300 00 18

Godziny Pracy

PN-Pt od 8.00 do 17.00
Sobota od 9. 00 do 16.00​
Na zapytania wysłanie drogą mailową odpowiadamy w ciągu 24 godzin

EPD Polska 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Chroni własność intelektualną i zabrania nieautoryzowanego wykorzystania.