TYPY DEKLARACJI

Etykiety, stwierdzenia i deklaracje środowiskowe

Deklaracje środowiskowe można podzielić na trzy główne typy zgodnie z normami ISO serii 14020, które określają różne aspekty i wymagania dla każdego typu deklaracji. Każdy z tych typów ma na celu dostarczenie informacji o wpływie produktu lub usługi na środowisko, ale różnią się one zakresem, metodologią oraz stopniem szczegółowości i niezależności weryfikacji.

 
 

 

 

Typ I - Etykietowanie Środowiskowe (ISO 14024)

Etykieta ekologiczna Typu I, zdefiniowana w normie ISO 14024, jest dobrowolnym programem, który oznacza produkty spełniające ścisłe kryteria środowiskowe ustalone przez niezależne trzecie strony. Programy te są zazwyczaj zarządzane przez organizacje rządowe lub niezależne organizacje non-profit. Etykiety te informują konsumentów, że produkt:

  • został zbadany przez niezależną organizację,
  • spełnia wstępnie określone kryteria środowiskowe, które są przejrzyste i dostępne publicznie,
  • wyróżnia się mniejszym wpływem na środowisko w porównaniu z innymi produktami w tej samej kategorii.
 
 

 

 

Typ II - Własne stwierdzenia środowiskowe (ISO 14021)

Deklaracje Typu II, opisane w normie ISO 14021, są inicjowane i weryfikowane przez producentów, bez udziału niezależnej trzeciej strony. Pozwalają one producentom na komunikowanie informacji o aspektach środowiskowych ich produktów, w oparciu o własne oceny i deklaracje. Ważne jest, aby informacje te były dokładne, nie wprowadzały w błąd i były oparte na solidnych dowodach. Przykłady deklaracji Typu II to informacje o recyklingu, energooszczędności, braku szkodliwych substancji

Deklaracje Typu III, zwane również EPD (Environmental Product Declarations), są zdefiniowane w normie ISO 14025. Oferują one szczegółowe, kwantyfikowane informacje o wpływie na środowisko produktu w całym cyklu życia. Informacje te są opracowane na podstawie obiektywnych danych i weryfikowane przez niezależne trzecie strony. EPD zawierają dane liczbowe na temat różnych aspektów środowiskowych, takich jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie energii i wody, produkcja odpadów itp. Są one szczególnie użyteczne w komunikacji B2B (business-to-business), umożliwiając przedsiębiorstwom dokładne porównywanie wpływu środowiskowego produktów.

Podsumowanie

Różne typy deklaracji środowiskowych służą różnym celom i odbiorcom, od konsumentów indywidualnych po partnerów biznesowych i instytucje rządowe. Wybór odpowiedniego typu deklaracji zależy od celów komunikacji środowiskowej organizacji, grupy docelowej oraz dostępnych zasobów do weryfikacji i oceny danych środowiskowych.

 

Multicert Sp. z o.o.

Właścicielem znaku EPDP  i Programu Rejestracji EPD Polska  Jest Multicert Sp. z o.o.  www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

Mydlarska 47
Warszawa 04-690​
E;mail : biuro@multicert.com.pl
Tel:(+48)508 354 190​
Tel (+48)22 300 00 18

Godziny Pracy

PN-Pt od 8.00 do 17.00
Sobota od 9. 00 do 16.00​
Na zapytania wysłanie drogą mailową odpowiadamy w ciągu 24 godzin

EPD Polska ©  2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.