Multicert Sp. z o.o.

Operator programu i portalu EPD Polska 

Operator Programu

Multicert Sp z. o. o ( Multicert) jako Operator Programu odgrywa kluczową rolę w procesie tworzenia, zarządzania i utrzymywania Programu deklaracji środowiskowych typu III. Jako taki, Multicert jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie aspekty programu są zgodne z obowiązującymi normami i standardami, takimi jak PN-EN-ISO-14025_2010P.

Multicert pełni funkcje organizacyjne i administracyjne, w tym opracowywanie i utrzymywanie ogólnych instrukcji programu. Jest to istotne dla zachowania przejrzystości i spójności procesu, zarówno w zakresie opracowywania Product Category Rules (PCR), jak i w zakresie weryfikacji deklaracji środowiskowych.

Operator Programu, ma również za zadanie angażowanie i koordynację z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym z producentami, użytkownikami końcowymi oraz organami regulacyjnymi. Dzięki temu, Multicert zapewnia, że Program jest dostosowany do potrzeb i wymagań wszystkich zaangażowanych stron, a informacje środowiskowe dotyczące produktów są wiarygodne, transparentne i porównywalne.

Zasady operatora programu

PCR Multicert

PCR Multicert

PCR ( Zasady kategoryzacji wyrobów ) .

Program EPD

Program Multicert

Program kategoryzacji wyrobów

PCR ( Program Category Rules)

PCR (Product Category Rules) jest metodą ustanowioną na podstawie normy EN ISO 14025, która służy do zapewnienia spójnego podejścia poprzez ustanowienie minimalnych standardów jakości dla oceny cyklu życia (LCA) w kontekście deklaracji środowiskowych produktów (EPD)

Zapytaj o EPD dla swojego wyrobu

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,