Deklaracja środowiskowa dla betonu – PN-EN 16757:2023

EPD na beton

Deklaracja środowiskowa betonu, określona przez normę PN-EN 16757:2023, jest kluczowym dokumentem dotyczącym zrównoważonego rozwoju branży. Ta norma ustala ramy i zasady dotyczące deklaracji środowiskowej dla betonu, biorąc pod uwagę cykl życia produktu. Uzyskanie deklaracji środowiskowej betonu jest istotne, ponieważ pozwala na transparentne informowanie o wpływie betonu na środowisko. Norma ta ma na celu promowanie zrównoważonego […]