Weryfikacja śladu węglowego organizacji (OEF) zgodnie z ISO 14064

Zapytaj weryfikację OEF ( Organisation Environmental Footprint) 

Rodzaje EPD

Weryfikacja OEF( Organisation Environmental Footprint) 

ISO 14064 to międzynarodowa norma, która określa zasady, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji, monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie organizacji. Norma ta dostarcza spójnych i wiarygodnych metod obliczania śladu węglowego, co umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie swoim wpływem na klimat.

Zakres Weryfikacji

Weryfikacja zgodna z ISO 14064 obejmuje następujące etapy:

1. Określenie Granic Organizacyjnych i Operacyjnych

Ustalenie zakresu weryfikacji, obejmującego wszystkie istotne źródła emisji GHG w ramach organizacji, w tym emisje bezpośrednie i pośrednie.

2. Przegląd Danych i Metodyki

Analiza kompletności i poprawności danych użytych do obliczenia śladu węglowego oraz ocena zgodności zastosowanej metodyki z wymaganiami ISO 14064.

3. Weryfikacja Obliczeń

Sprawdzenie poprawności obliczeń śladu węglowego, w tym zastosowanych współczynników emisji i przeliczników.

4. Ocena Systemu Zarządzania Danymi

Przegląd systemu gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych dotyczących emisji GHG w celu zapewnienia jego wiarygodności i skuteczności.

5. Raportowanie i Oświadczenie Weryfikacyjne

Przygotowanie raportu z weryfikacji, wskazującego obszary zgodności i potencjalne niezgodności z ISO 14064 oraz wydanie niezależnego oświadczenia potwierdzającego wiarygodność obliczonego śladu węglowego.

Korzyści z Weryfikacji

  • Wiarygodność: Niezależna weryfikacja zwiększa zaufanie interesariuszy do raportowanych danych dotyczących emisji GHG.
  • Zgodność z Przepisami: Weryfikacja pomaga organizacjom spełnić wymagania prawne i regulacyjne związane z raportowaniem emisji.
  • Doskonalenie Systemu Zarządzania Emisjami: Proces weryfikacji identyfikuje obszary do poprawy w zakresie monitorowania, raportowania i redukcji emisji GHG.
  • Przewaga Konkurencyjna: Zweryfikowany ślad węglowy może być wykorzystany w komunikacji z klientami i inwestorami, demonstrując zaangażowanie organizacji w zrównoważony rozwój.

Proces Weryfikacji

  1. Planowanie: Ustalenie zakresu weryfikacji, kryteriów i poziomów istotności.
  2. Realizacja: Przeprowadzenie weryfikacji, w tym przegląd dokumentacji, wywiady z personelem i testy wiarygodności danych.
  3. Raportowanie: Przygotowanie raportu z weryfikacji i oświadczenia weryfikacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji zgodnej z ISO 14064 lub umówić się na konsultację, prosimy o kontakt z naszym zespołem ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. Weryfikacja śladu węglowego organizacji zgodnie z ISO 14064 zapewnia wiarygodność i przejrzystość w raportowaniu emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania wpływem na klimat i budowania zaufania interesariuszy.

Zapytaj o ocenę lub opracowanie PEF

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,