Weryfikacja śladu węglowego produktu (PCF) zgodnie z ISO 14067

Zapytaj o weryfikację śladu węglowego produktu .

Rodzaje EPD

Weryfikacja (PCF) Product Carbon Footprint

ISO 14067:2018 to międzynarodowa norma, która określa zasady, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji i raportowania śladu węglowego produktu (PCF). Norma ta jest zgodna z międzynarodowymi standardami oceny cyklu życia (LCA) (ISO 14040 i ISO 14044) i koncentruje się wyłącznie na kategorii wpływu, jaką jest zmiana klimatu.

Zakres weryfikacji

Audyt zgodny z ISO 14067 obejmuje następujące etapy:

 1. Definiowanie Celu i Zakresu:
  • Określenie celów audytu oraz granic systemu, które obejmują wszystkie etapy cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizacji
 2. Zbieranie Danych:
  • Gromadzenie danych dotyczących zużycia energii, materiałów oraz emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie cyklu życia produktu.
 3. Ocena Cyklu Życia (LCA):
  • Przeprowadzenie szczegółowej oceny cyklu życia zgodnie z normami ISO 14040 i ISO 14044, aby zidentyfikować wszystkie emisje gazów cieplarnianych związane z produktem
 4. Obliczanie Śladu Węglowego Produktu (CFP):
  • Obliczenie całkowitego śladu węglowego produktu na podstawie zebranych danych i przeprowadzonej oceny cyklu życia.
 5. Weryfikacja:
  • Weryfikacja wyników oceny cyklu życia i obliczeń śladu węglowego przez niezależną stronę trzecią w celu zapewnienia dokładności i zgodności z normą ISO 14067
 6. Dokumentacja i Raportowanie:
  • Przygotowanie szczegółowej dokumentacji zawierającej wszystkie etapy oceny, wyniki oraz wnioski. Raportowanie wyników w sposób przejrzysty i zrozumiały dla interesariuszy.

Korzyści z Audytu

 • Zwiększenie Wiarygodności: Niezależnie zweryfikowany ślad węglowy zwiększa wiarygodność firmy w oczach klientów, inwestorów i innych interesariuszy.
 • Przewaga Konkurencyjna: Firmy mogą wyróżniać się na rynku dzięki produktom o niższym śladzie węglowym, co jest coraz bardziej cenione przez konsumentów.
 • Zarządzanie Ryzykiem: Lepsze zrozumienie profilu emisji pozwala na identyfikację i zarządzanie ryzykami związanymi z emisjami gazów cieplarnianych
 • Efektywność Operacyjna: Audyt może ujawnić nieefektywności i obszary do poprawy, co prowadzi do oszczędności kosztów i lepszej wydajności operacyjnej

Proces Audytu

 1. Przegląd Wstępny:
  • Przegląd danych wstępnych, plan audytu i plan próbkowania
 2. Weryfikacja Danych:
  • Weryfikacja zebranych danych, identyfikacja nieścisłości i przygotowanie raportu końcowego oraz oświadczenia o zgodności

Aby uzyskać więcej informacji na temat audytu zgodnego z ISO 14067 lub umówić się na konsultację, prosimy o kontakt z naszym zespołem ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie audytu zgodnego z ISO 14067 zapewnia firmom narzędzia do dokładnego pomiaru i raportowania śladu węglowego produktów, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku

Zapytaj o ocenę lub opracowanie PEF

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,