Weryfikacja śladu wodnego zgodnie z ISO 14046

Zapytaj o weryfikację śladu wodnego produktów, procesów i organizacji 

Rodzaje EPD

Weryfikacja 
ISO 14046:2014 to międzynarodowa norma, która określa zasady, wymagania i wytyczne dotyczące oceny śladu wodnego. Norma ta opiera się na ocenie cyklu życia (LCA) i może być stosowana do produktów, procesów i organizacji.

 • Zakres Weryfikacji
  Weryfikacja śladu wodnego zgodnie z ISO 14046 obejmuje następujące etapy:
 • Definiowanie Celu i Zakresu:
  Określenie celów weryfikacji oraz granic systemu, które obejmują wszystkie etapy cyklu życia związane z wykorzystaniem wody, od pozyskania, przez użytkowanie, aż po oczyszczanie i odprowadzanie.
 • Zbieranie Danych:
  Gromadzenie danych dotyczących zużycia wody, jakości wody oraz wpływu na lokalne zasoby wodne na każdym etapie cyklu życia.
 • Ocena Wpływu:
  Przeprowadzenie oceny wpływu wykorzystania wody na środowisko, zdrowie ludzi i zasoby wodne zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 14046.
 • Interpretacja Wyników:
  Analiza wyników oceny wpływu, identyfikacja znaczących czynników i obszarów do poprawy.
 • Weryfikacja:
  Weryfikacja procesu oceny śladu wodnego, danych i wyników przez niezależną stronę trzecią w celu zapewnienia zgodności z normą ISO 14046.
 • Raportowanie i oświadczenie:
  Przygotowanie przejrzystego raportu zawierającego opis celu, zakresu, metodyki, wyników i wniosków z weryfikacji śladu wodnego.

Korzyści z Weryfikacji

 • Zrównoważone Zarządzanie Wodą: Weryfikacja śladu wodnego pomaga zidentyfikować obszary, w których można ograniczyć zużycie wody i poprawić efektywność jej wykorzystania.
 • Zgodność z Przepisami: Weryfikacja zapewnia, że organizacja spełnia wymagania prawne i regulacyjne dotyczące gospodarki wodnej.
 • Transparentność i Wiarygodność: Niezależnie zweryfikowany ślad wodny zwiększa przejrzystość i wiarygodność organizacji w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

Proces Weryfikacji

 • Planowanie:
  Ustalenie zakresu, celów i harmonogramu weryfikacji śladu wodnego.
 • Przegląd Danych i Oceny:
  Analiza dostarczonych danych, metodyki oceny i wyników. Identyfikacja ewentualnych niezgodności i obszarów do poprawy.
 • Raport i Oświadczenie:
  Przygotowanie raportu z weryfikacji i oświadczenia o zgodności z normą ISO 14046.

Aby uzyskać więcej informacji na temat audytu zgodnego z ISO 14046 lub umówić się na konsultację, prosimy o kontakt z naszym zespołem ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie weryfikacji zgodnej z ISO 14046 zapewnia firmom narzędzia do dokładnego pomiaru i raportowania śladu wodnego, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku

Zapytaj o ocenę lub opracowanie PEF

Napisz lub zostaw kontakt . Oddzwonimy w 5 minut,